Hydrofobeer Creme High Quality

HYDROFOBEER CRÈME HIGH QUALITY

PCT Hydrofobeer Creme High Quality is een, op basis van oplosmiddelen, romige hydrofoob impregneermiddel op basis van een mengsel van silaan en siloxaan. PCT Hydrofobeer Creme High Quality is een omgekeerde emulsie van olie in water. PCT Hydrofobeer Creme High Quality is een hoogwaardig speciaal product voor hydrofoob impregneren van natuurlijke minerale ondergronden. PCT Hydofobeercreme High Quality is ten minste 10 tot 15 jaar duurzaam.

TOEPASSING:

PCT Hydrofobeer Creme High Quality wordt aanbevolen voor het hydrofoob impregneren van minerale ondergronden zoals baksteen, kalkzandsteen en zandsteen. Met de juiste applicatie leidt dit tot een lagere wateropname, een hoge penetratie diepte en een goed afparel effect. De natuurlijke uitstraling van het behandelde oppervlak blijft ongewijzigd.

VERWERKING:

PCT Hydrofobeer Creme High Quality wordt het best toegepast op het te behandelen oppervlak d.m.v. airless techniek, onverdund en in de gewenste laagdikte. Borstels, lamsvel rollen of spatels kunnen worden gebruikt voor kleinere gebieden. Tot 100 - 200 g/m² kan in een keer worden aangebracht op verticale oppervlakken en daken, zonder verlies van materiaal. De exacte hoeveelheid is afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

Uitgebreide instructies worden gegeven in de overeenkomstige Material Safety Data Sheets.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verschijning:                       wit of geelachtig creme
Dichtheid bij 25 ° C:            0,8426 g / cm ³
Vlampunt ISO 2592            75 ° C

Deze cijfers zijn slechts bedoeld als leidraad en mag niet worden gebruikt bij het opstellen van specificaties.

Leverbaar in 12,5 l verpakkingen

Productinfo Hydrofobeer Creme High Quality.pdf (176695)