Oil Destroyer

Oil Destroyer is een op micro biologie gebaseerd milieu - en gebruiksvriendelijk reinigingsmiddel dat kan worden toegepast voor het verwijderen van olie, vetten en brandstoflekkages. Denk hierbij aan het ontvetten van wegdekken of het schoonmaken van met olie of brandstof bevuilde oppervlakten zoals productiehallen, industriële vloeren, werkplaatsen en machines na olie- en brandstoflekkages. Omdat olierestanten na reiniging van wegdekken vaak in de berm of het riool terechtkomen zijn universele (alkalische) ontvetters hiervoor minder geschikt. Oil Destroyer is naast milieuvriendelijk ook pH-neutraal en tast geen materialen aan, daarnaast versnelt het de afbraak van olieresten in berm, riool en/of ander ecosysteem.

Uiteraard is Oil Destroyer ook prima inzetbaar voor allerlei andere reinigings- en ontvettingstoepassingen. Denk aan de reiniging van vloeren, machines, onderdelen, verkeersborden enz.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Ten alle tijde zo veel mogelijk olie, vetten, brandstof en/of andere vervuilingen absorberen en/of opzuigen. Enkel restanten of kleine verontreinigingen weg spoelen. Zorg voor een goede vermenging d.m.v. hoge druk, waterstraal en/of borstel-/bezembewegingen. Dit is belangrijk voor een goed reinigingsresultaat. Bij zware, dikkere of moeilijk verwijderbare vervuilingen eerst met Oil Destroyer voorsproeien en laten intrekken. De vervuiling met voldoende water wegspoelen. Paraffine, stolbare vetten, frituurvet en dergelijke kunnen alleen worden verwijderd indien de watertemperatuur boven het smeltpunt van de verontreiniging is. Na de reiniging zoveel mogelijk restvervuiling absorberen en/of opzuigen om het milieu niet onnodig te belasten. Oil Destroyer dient vorstvrij opgeslagen te worden.

DOSERING EN GEBRUIK:

Dosering is afhankelijk van de toepassing van het product en de soort verontreiniging. Gemiddelde dosering is 1:40 tot 1:50. Bij gebruik van hoge druk kan dit zelfs oplopen tot een dosering van 1:100 tot 1:200. Bij brandstof, lichte olie en andere vervuilingen gebruik je ongeveer 1 liter verdunde Oil Destroyer per liter verontreiniging. Bij zwaardere olie en zwaardere vervuilingen gebruik je 1,5 tot 2 liter per liter verontreiniging.

Productinfo PCT Oil Destroyer.pdf