Gevelreiniger AM

Gevelreiniger AM is een speciaal ontwikkelde gevelreiniger in pasteuze vorm die bestemd is voor rode baksteen, klinkers, diverse betonstenen, grindtegels en pleisterwerk. Het product is enigszins milder dan Fluor waterstofzuur gebaseerde gevelreinigers en door de pasteuze vorm ook ideaal voor moeilijk bereikbare oppervlakken.

Gebruiksaanwijzing:

Het oppervlak reinigen onder hoge druk. Met kwast of stoffer PCT Gevelreiniger AM aanbrengen. Inwerktijd 15 – 90 minuten. Afspuiten onder hoge druk met ruim water. Nooit onder 5°C. verwerken.

Tast gepolijst graniet, metalen, kalkhoudende stenen, glas en geglazuurde tegels aan.

Bij twijfel over de geschiktheid raden we u aan om op een onopvallende plaats een proefstukje op te zetten.

Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

PH waarde 3.

 

Bevat; Ammoniumwaterstofdifluoride.

Schadelijk bij opname in de mond.
Veroorzaakt brandwonden

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / het gezicht.

Leverbaar in 10 l verpakkingen

Productinfo PCT Gevelreiniger AM.pdf (143619)