Algstop

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Gebruiksaanwijzing:

Bestrijding van groene aanslag

Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d. Verbruik tot 400m² per liter.

Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water).
De voorkeur gaat uit naar borstelen of schrobben om het hoogst effectieve resultaat te verkrijgen.

Niet naspoelen.

Niet op planten spuiten of gieten.

Verbruik:

In verdunde vorm (oplossing van 2,5%) is het verbruik gemeten op 50ml tot 75ml per m².(afhankelijk van mate van vervuiling).

Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.

Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water).

Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben. Deze reinigende nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit.

Om deze redenen kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd.

 

Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.

Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water).

In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het geringe residu, behoeft en mag niet worden nagespoten.

Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegen gegaan.

Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afschrobben) kan worden volstaan met een oplossing van 1,5% (15 ml per 1 liter water).

Opmerking:

Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

 

Leverbaar in 10 l verpakkingen