Gevelimpregneer

GEVELIMPREGNEER op WATERBASIS 7%
 

Een water gedragen hydrofobeermiddel gebaseerd op oligomeer siloxaan en silane, welke 10 jaar effectief blijft.

EIGENSCHAPPEN:

PCT Gevelimpregneermiddel maakt gevels, opgebouwd uit zand, cement en klei waterafstotend.

PCT Gevelimpregneermiddel is gebaseerd op oligomeer siloxaan en silane en dient toegepast te worden op alle steenachtige, droge ondergronden. PCT Gevelimpregneermiddel is een gebruiksklaar product en kan op reeds 3 dagen oud voegwerk aangebracht worden. Het tast kunststoffen niet aan en komt maximaal tegemoet aan verwerker- en milieuveiligheid. PCT Gevelimpregneermiddel heeft een hoog indringend vermogen en is nagenoeg reukloos. PCT Gevelimpregneermiddel is ten minste 10 jaar duurzaam. 

GEBRUIKSAANWIJZING:

Voor een duurzaam waterdicht resultaat neemt u de volgende 8 stappen:

 1. Renoveer de ondergrond: voegwerk en scheuren herstellen.
 2. Verwijder alle losse delen.
 3. Reinig bij voorkeur enkele dagen voor de behandeling de ondergrond (vetvrij maken).
 4. Beoordeel de ondergrond op aanwezig vocht, het impregneermiddel dient n.l. goed opgenomen te worden met een minimaal verbruik van 0,5 liter m².
 5. Tref voorzorg maatregelen om spatten op kunststoffen, bestrating, bitumen en glas te vermijden.
 6. Bij eventuele gemorste spatten direct reinigen met een geschikt middel.
 7. Breng middels de vloeimethode (met een drukspuit) onder lage druk bij een temperatuur boven 4°C de vloeistof aan op de gevel.
  LET OP: Werk van onder naar boven “nat in nat”.
  Het verbruik dient minimaal 0,5 liter per m² te zijn, indien dit niet het geval is heeft de ondergrond niet voldoende bescherming.
 8. Belangrijk: Niet in de volle zon impregneren. Reinig gereedschappen met water.

Leverbaar in 25 l en/of 1000 l verpakkingen

TECHNISCHE GEGEVENS:

Kleur : melkachtig
Viscositeit : vergelijkbaar met water
Vlampunt : n.v.t.
Opslag : vorstvrij
Houdbaarheid : goed gesloten, minimaal 1 jaar

Productinfo Gevelimpregneer waterbasis.pdf (146832)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEVELIMPREGNEER OPLOSMIDDELBASIS

PCT Gevelimpregneer oplosmiddelbasis is als enige geschikt om aan te brengen op reeds in het verleden geïmpregneerde gevels, omdat dit product na applicatie een vernieuwde bescherming bewerkstelligd in uw muur.

Dit komt doordat dit product door de eerder aangebrachte impregneerlaag heendringt en een nieuw scherm wordt gecreëerd. PCT Gevelimpregneer oplosmiddelbasis is buitengewoon breed inzetbaar op alle uit zand en klei opgebouwde materialen, die zelfs lichtvochtig mogen zijn. PCT Gevelimpregneer oplosmiddelbasis is op basis van oligomeer siloxaan en bevat een koolwaterstof. PCT Gevelimpregneer oplosmiddelbasis is reeds op 14 dagen oud voegwerk inzetbaar.

PCT Gevelimpregneer oplosmiddelbasis wordt ingezet op ondergronden, zoals o.a. gevelsteen, cementgebonden pleisterwerk, zandsteen, beton en kalkzandsteen. In tegenstelling tot vele andere gevelimpregneer- middelen heeft PCT Gevelimpregneer oplosmiddelbasis vrijwel geen kleuraanpassende invloed op de ondergrond. Ook heeft het geen invloed op het dampregulerend vermogen. PCT Gevelimpregneer oplosmiddelbasis is gebaseerd op een aromaatvrij oplosmiddel en heeft een sterk remmend effect op de vorming van mos en alg. Een PCT Gevelimpregneer oplosmiddelbasis behandeling is tenminste 10 jaar duurzaam.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Voor een duurzaam waterdicht resultaat neemt u de volgende 8 stappen:

 1. Renoveer de ondergrond: voegwerk en scheuren herstellen.
 2. Verwijder alle losse delen.
 3. Reinig bij voorkeur enkele dagen voor de behandeling de ondergrond (vetvrij maken).
 4. Beoordeel de ondergrond op aanwezig vocht, het impregneermiddel dient n.l. goed opgenomen te worden met een minimaal verbruik van 0,5 liter M2.
 5. Tref voorzorg maatregelen om spatten op kunststoffen, bestrating, bitumen en glas te vermijden.
 6. Bij eventuele gemorste spatten direct reinigen met een geschikt middel.
 7. Breng middels de vloeimethode (met een drukspuit) onder lage druk bij een temperatuur boven 4C de vloeistof aan op de gevel.

  LET OP: Werk van onder naar boven “nat in nat”.  Het verbruik dient minimaal  0,5 liter per m²  te zijn, indien dit niet het geval is heeft de ondergrond niet voldoende bescherming.
 8. Reinig gereedschappen met terpentine. 
        

Leverbaar in 25 l en/of 1000 l verpakkingen

Productinfo Gevelimpregneer oplosmiddelbasis.pdf (130563)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HYDROFOBEER CRÈME HIGH QUALITY

PCT Hydrofobeer Creme High Quality is een, op basis van oplosmiddelen, romige hydrofoob impregneermiddel op basis van een mengsel van silaan en siloxaan. PCT Hydrofobeer Creme High Quality is een omgekeerde emulsie van olie in water. PCT Hydrofobeer Creme High Quality is een hoogwaardig speciaal product voor hydrofoob impregneren van natuurlijke minerale ondergronden. PCT Hydofobeercreme High Quality is ten minste 10 tot 15 jaar duurzaam.

TOEPASSING:

PCT Hydrofobeer Creme High Quality wordt aanbevolen voor het hydrofoob impregneren van minerale ondergronden zoals baksteen, kalkzandsteen en zandsteen. Met de juiste applicatie leidt dit tot een lagere wateropname, een hoge penetratie diepte en een goed afparel effect. De natuurlijke uitstraling van het behandelde oppervlak blijft ongewijzigd.

VERWERKING:

PCT Hydrofobeer Creme High Quality wordt het best toegepast op het te behandelen oppervlak d.m.v. airless techniek, onverdund en in de gewenste laagdikte. Borstels, lamsvel rollen of spatels kunnen worden gebruikt voor kleinere gebieden. Tot 100 - 200 g/m² kan in een keer worden aangebracht op verticale oppervlakken en daken, zonder verlies van materiaal. De exacte hoeveelheid is afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

Uitgebreide instructies worden gegeven in de overeenkomstige Material Safety Data Sheets.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verschijning:                       wit of geelachtig creme
Dichtheid bij 25 ° C:            0,8426 g / cm ³
Vlampunt ISO 2592            75 ° C

Deze cijfers zijn slechts bedoeld als leidraad en mag niet worden gebruikt bij het opstellen van specificaties .

Leverbaar in 12,5 l verpakkingen

Productinfo Hydrofobeer Creme High Quality.pdf (176695)