Sulfamix

Sulfamix uitbloei verwijderaar is een sterke reiniger op basis van Sulfaminezuur. Sulfamix is speciaal ontwikkeld voor het doelmatig verwijderen van uitbloeIingen uit metselwerk.

Eigenschappen:

Sulfamix is een sterke reiniger op basis van Sulfaminezuur. Sulfamix is speciaal ontwikkeld voor het doelmatig verwijderen van kalkaanslag en uitbloeiingen uit metselwerk. Bevat geen zoutzuur.

Gebruiksaanwijzing:

Afhankelijk van de aanslag tot maximaal 10% oplossing verdunnen en aanbrengen met borstel of spuitapparatuur op de ondergrond . Enige minuten laten inweken en vervolgens met ruim water wegspoelen. Productblad aangaande veiligheid voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

PH waarde 1,5.

Veiligheidsinformatie:

Irriterend voor de ogen en de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Een beschermingsmiddel voor de ogen/ voor het gezicht dragen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Leverbaar in 10 l verpakkingen

Productinfo PCT Sulfamix.pdf (159860)